Kontakt


WH PROJEKT Přeštice s.r.o.

Sídlo: Komenského 75, 334 01 Přeštice

e-mail: whprojekt@whprojekt.cz

IČ: 29115434

 

Ing. Martin Halíř

Pozemní komunikace - návrhy, projekt, inženýring

mob.: +420 777 620 903

 

Miroslav Wuchterle

Grafické a kresličské práce, stavební činnost

mob.: +420 604 265 522Termín: leden - květen 2010
Činnost: projektování pozemních komunikací
Popis:

Projektová dokumetnace pro územní rozhodnutí.

 

Dokumentace řeší výměnu a opravu stávajících sítí, nové povrchy v celém prostoru komunikace a jejich směrové a výškové řešení, dopravní značení, kácení a výsadbu nových dřevin. Délka upravovaného úseku je 583,5m.

Zahájení rekonstrukce se předpokládá v roce 2012.


9_situace stavby.pdf