Kontakt


WH PROJEKT Přeštice s.r.o.

Sídlo: Komenského 75, 334 01 Přeštice

e-mail: whprojekt@whprojekt.cz

IČ: 29115434

 

Ing. Martin Halíř

Pozemní komunikace - návrhy, projekt, inženýring

mob.: +420 777 620 903

 

Miroslav Wuchterle

Grafické a kresličské práce, stavební činnost

mob.: +420 604 265 522


Rozpočtování pozemních komunikací a dopravních staveb

 

Samotné rozpočtování pozemních či dopravních staveb slouží pro orientační přehled o celkových nákladech na realizaci projektu. Přehledy jsou klíčové pro celkové určení hodnoty realizované stavby nebo rekonstrukce. V neposlední řadě plní funkci informativní - tj. předem dokáže stanovit skutečnou finanční potřebu k realizaci zamýšleného stavebního plánu. Při současném trendu výstavby pomocí hypotečních úvěrů, je podrobný rozpočet vyžadován již v prvopočátku schvalovacího procesu hypoteční bankou.


Tuto službu standardně nabízíme jako součást projektu našim zákazníků. Zároveň tato služba může být využita projektanty a projektovými kancelářemi jako doplnění projektových dokumentací o přílohy výkaz výměr a orientační propočet ceny.

 

Položkový rozpočet stavby

Slouží ke stanovení ceny před vlastní realizací díla a podepsáním Smlouvy o dílo. Chcete-li znát přesné náklady na uskutečnění zamýšleného stavebního záměru či jeho etapy, popřípadě potřebujete-li podrobný rozpočet pro potřeby získání hypotéčního úvěru, tak tato volba je určena právě Vám. V této variantě je již standardně dodáván také výkaz výměr a slepý rozpočet (viz. níže).

 

Výkaz výměr a slepý rozpočet

Pro kvalitní výběr dodavatele stavebního záměru je potřeba zajistit pro všechny oslovené dodavatelské firmy stejné podmínky k oceňování. K tomu slouží právě výkaz výměr, což není nic jiného než odborně sestavený výčet prací a dodávek podle projektové dokumentace stavby, avšak bez jejich cen.
Na základě takto připravených podkladů je možné objektivně vybrat vhodného dodavatele. Zjistí se tak zásadní rozdíly v jednotlivých položkách a tím se docílí finální úpravy cen ve prospěch stavebníka.

 

Nezávislý kontrolní rozpočet

Máte-li pochybnosti, že položkový rozpočet firmy, která Vám provádí stavební práce, tak využijte naší nabídky nezávislého posouzení rozpočtu Vašeho dodavatele. Na základě našich zkušeností posoudíme oprávněnost účtovaných prací a výši jejich ceny. V případě, že rozpočet nemáte, tak Vám sestavíme položkový rozpočet stavby, na jehož základě dojdeme k přesné výši finančních prostředků potřebných k realizaci. Toto je také cesta jak eliminovat nároky stavebních firem na "nepředvídané vícepráce".

 

 

 

Návrhy interiérů a jejich realizace

 

Naší další službou jsou návrhy interiérů a jejich realizace. Návrhy vytváříme pro bytové prostory včetně koupelen, kanceláře a veřejné prostory, návrhy interiérů prodejen a obchodů a návrhy interiérů dalších nebytových prostor.

 

Dle přání zákazníka zajistíme:

 

- zaměření vybavovaných prostor
- výběr vhodných typů nábytku a židlí
- variantní řešení dispozičního řešení prostoru
- návrh barevného řešení
- 3D vizualizaci vybavovaných prostor
- návrh a dodávku podlahových krytin
- návrh a provedení výmalby interiéru
- návrh atypického provedení nábytku
- návrh a dodávku okenních žaluzíí, osvětlení a dalších doplňků

 


Barevné 3D návrhy

 

WH Projekt Vám dále může nabídnout kvalitní a profesionální vyhotovení grafických 3D návrhů. Na základě požadavků klientka doporučíme optimální dispoziční řešení a poskytneme veškerou poradenskou činnost, kterou podložíme profesionálním 3D návrhem na míru.
Návrhy vytváříme pro bytové prostory včetně koupelen, kanceláře a veřejné prostory, návrhy interiérů prodejen a obchodů a návrhy interiérů dalších nebytových prostor.

 

3D návrhy koupelen

Pro vyhotovení 3D návrhu koupelen použijeme veškeré 3D modely zařizovacích předmětů, koupelnového nábytku, van, sprchových koutů a textury obkladů a dlažeb, běžně prodávané na českém trhu. 3D návrh koupelny bude tedy maximálně realilistický a zákazníkovi usnadní výběr.